இலங்கைக்கான வியட்னாம் தூதுவர்

இலங்கைக்கான வியட்னாம் தூதுவர் சபாநாயகர் இடையே சந்திப்பு!

இலங்கைக்கான வியட்னாம் தூதுவர் ஹோ தீ தான் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தனவை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பு நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்றது. இச்சந்திப்பில்

மேலும் படிக்க..

இலங்கைக்கான வியட்னாம் தூதுவர் சபாநாயகர் இடையே சந்திப்பு!

இலங்கைக்கான வியட்னாம் தூதுவர் ஹோ தீ தான் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தனவை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பு நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்றது.

மேலும் படிக்க..