இலங்கையில் 19

இலங்கையில் 19, 20 ஆம் திகதிகளில் மதுபான நிலையங்கள் மூடப்படுமா?

நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து மதுபான நிலையங்களும், எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி மாத்திரமே மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடளாவிய ரீதியில்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் 19, 20 ஆம் திகதிகளில் மதுபான நிலையங்கள் மூடப்படுமா?

நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து மதுபான நிலையங்களும், எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி மாத்திரமே மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடளாவிய

மேலும் படிக்க..