இலங்கையில் 3 ஆயிரத்தை அண்மிக்கும்

இலங்கையில் 3 ஆயிரத்தை அண்மிக்கும் சமையல் எரிவாயு புதிய விலைகள்!

சமையல் எரிவாயு கொள்கலன்களின் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 12.5 கிலோ எடைக்கொண்ட லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுவின் விலை

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் 3 ஆயிரத்தை அண்மிக்கும் சமையல் எரிவாயு புதிய விலைகள்!

சமையல் எரிவாயு கொள்கலன்களின் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 12.5 கிலோ எடைக்கொண்ட லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுவின்

மேலும் படிக்க..