இலங்கை ஆசிரியர்களின் சம்பள முரண்

இலங்கை ஆசிரியர்களின் சம்பள முரண்பாட்டுக்கு இன்று தீர்வு!

ஆசிரியர்களின் சம்பளம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து இன்று தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் இன்று

மேலும் படிக்க..

இலங்கை ஆசிரியர்களின் சம்பள முரண்பாட்டுக்கு இன்று தீர்வு!

ஆசிரியர்களின் சம்பளம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து இன்று தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில்

மேலும் படிக்க..