கிளிநொச்சியில் 2வது தடுப்பூசி

கிளிநொச்சியில் 2வது தடுப்பூசி நாளை முதல் செலுத்தப்படுகிறது!

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நாளை (திங்கள்) முதல் இடம்பெறவுள்ளதாக கிளிநொச்சி பிராந்திய தொற்று

மேலும் படிக்க..

கிளிநொச்சியில் 2வது தடுப்பூசி நாளை முதல் செலுத்தப்படுகிறது!

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நாளை (திங்கள்) முதல் இடம்பெறவுள்ளதாக கிளிநொச்சி பிராந்திய

மேலும் படிக்க..