தமிழகத்தில் மெகா தடுப்பூசி

தமிழகத்தில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நாளை!

தமிழகத்தில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற இருக்கின்றது. அதாவது, தமிழகம் முழுவதும் 43 ஆயிரத்து 51 இடங்களில் தடுப்பூசி

மேலும் படிக்க..

தமிழகத்தில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நாளை!

தமிழகத்தில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற இருக்கின்றது. அதாவது, தமிழகம் முழுவதும் 43 ஆயிரத்து 51 இடங்களில்

மேலும் படிக்க..