தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்: போராடி வீழ்ந்தது லைக்கா கோவை கிங்ஸ் அணி!

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ரி-20 தொடரின் வெளியேற்றுப் போட்டியில், திண்டுக்கல் டிரகன்ஸ் அணியிடம் லைக்கா கோவை கிங்ஸ் அணி போராடி வீழ்ந்தது.

மேலும் படிக்க..

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்: போராடி வீழ்ந்தது லைக்கா கோவை கிங்ஸ் அணி!

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ரி-20 தொடரின் வெளியேற்றுப் போட்டியில், திண்டுக்கல் டிரகன்ஸ் அணியிடம் லைக்கா கோவை கிங்ஸ் அணி போராடி

மேலும் படிக்க..