March 29, 2023 1:40 am

நியாசின் மற்றும் ரைபோஃப்ளேவின் போன்ற விட்டமின்கள் மற்றும் கால்சியம்

தேனில் உள்ள சத்துக்கள்

தேசிய மருத்துவ நூலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின்படி, தேனில் அஸ்கார்பிக் அமிலம், பாந்தோத்தேனிக் அமிலம், நியாசின் மற்றும் ரைபோஃப்ளேவின் போன்ற விட்டமின்கள் மற்றும்

மேலும் படிக்க..

தேனில் உள்ள சத்துக்கள்

தேசிய மருத்துவ நூலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின்படி, தேனில் அஸ்கார்பிக் அமிலம், பாந்தோத்தேனிக் அமிலம், நியாசின் மற்றும் ரைபோஃப்ளேவின் போன்ற விட்டமின்கள்

மேலும் படிக்க..