March 20, 2023 10:59 pm

நியூஸ்லாந்

நியூஸ்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியிலிருந்து விலகும் இந்திய வீரர்

இந்தியா கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான , 3 ஒரு நாள் போட்டி மற்றும் மூன்று 20 ஓவர்

மேலும் படிக்க..

நியூஸ்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியிலிருந்து விலகும் இந்திய வீரர்

இந்தியா கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான , 3 ஒரு நாள் போட்டி மற்றும் மூன்று 20

மேலும் படிக்க..