March 31, 2023 6:40 am

நிரந்தர தீர்வு

நம்பிக்கையோடு பேச்சை எதிர்கொள்வோம்! – காரைதீவில் சுமந்திரன்

“ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடனான பேச்சில் நாங்கள் தொடர்ந்து பங்கேற்போம். நம்பிக்கையோடு பேச்சை எதிர்கொள்வோம். அந்தப் பேச்சில் தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தர தீர்வை

மேலும் படிக்க..

நம்பிக்கையோடு பேச்சை எதிர்கொள்வோம்! – காரைதீவில் சுமந்திரன்

“ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடனான பேச்சில் நாங்கள் தொடர்ந்து பங்கேற்போம். நம்பிக்கையோடு பேச்சை எதிர்கொள்வோம். அந்தப் பேச்சில் தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தர

மேலும் படிக்க..