March 31, 2023 4:16 am

நிலைமை

தேர்தல் இல்லையேல் நிலைமை மோசமடையும்! – சஜித் அணி எச்சரிக்கை

“தேர்தலை ஒத்திப்போட ஒத்திப்போட நாட்டின் நிலைமை இன்னும் மோசமடையும்.” – இவ்வாறு அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஐக்கிய மக்கள் கட்சியின் குருநாகல்

மேலும் படிக்க..

ஜூனுக்குப் பின்பே இலங்கைக்கு விடிவு! – ஐ.தே.க. நம்பிக்கை

“இலங்கையின் நிலைமை மே – ஜூன் மாதமளவில்தான் ஓரளவு சரிவரும் என்று நம்புகிறேன்.” – இவ்வாறு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர்

மேலும் படிக்க..

தேர்தல் இல்லையேல் நிலைமை மோசமடையும்! – சஜித் அணி எச்சரிக்கை

“தேர்தலை ஒத்திப்போட ஒத்திப்போட நாட்டின் நிலைமை இன்னும் மோசமடையும்.” – இவ்வாறு அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஐக்கிய மக்கள் கட்சியின்

மேலும் படிக்க..

ஜூனுக்குப் பின்பே இலங்கைக்கு விடிவு! – ஐ.தே.க. நம்பிக்கை

“இலங்கையின் நிலைமை மே – ஜூன் மாதமளவில்தான் ஓரளவு சரிவரும் என்று நம்புகிறேன்.” – இவ்வாறு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின்

மேலும் படிக்க..