நீர்மூழ்கிக் கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் விமானம்

நீர்மூழ்கிக் கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் விமானம் இந்தியா வருகை!

இது குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில், ‘கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் 2ஆவது போர் விமானம்

மேலும் படிக்க..

நீர்மூழ்கிக் கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் விமானம் இந்தியா வருகை!

இது குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில், ‘கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் 2ஆவது போர்

மேலும் படிக்க..