March 29, 2023 2:30 am

பட்டு வேட்டி

யாழில் பட்டு வேட்டியுடன் சீனத் தூதரக அதிகாரி!

இலங்கைக்கான சீனத் தூதரகத்தின் அதிகாரி ஒருவர் தமிழர்களின் கலாசார உடையான பட்டு வேட்டி அணிந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்தது அங்கிருப்பவர்களை கவர்ந்தது.

மேலும் படிக்க..

யாழில் பட்டு வேட்டியுடன் சீனத் தூதரக அதிகாரி!

இலங்கைக்கான சீனத் தூதரகத்தின் அதிகாரி ஒருவர் தமிழர்களின் கலாசார உடையான பட்டு வேட்டி அணிந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்தது அங்கிருப்பவர்களை

மேலும் படிக்க..