March 31, 2023 7:27 am

பணிச்சுமை

ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்தம்

ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்தம் கைவிடப்பட்டது

இங்கிலாந்தில் ஆசிரியர்கள் முன்னெடுத்து வந்த வேலைநிறுத்தம் கைவிடப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கல்வி ஒன்றியம் அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களின் சம்பளம், நிபந்தனைகள் மற்றும் பணிச்சுமை குறைப்பு

மேலும் படிக்க..
ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்தம்

ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்தம் கைவிடப்பட்டது

இங்கிலாந்தில் ஆசிரியர்கள் முன்னெடுத்து வந்த வேலைநிறுத்தம் கைவிடப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கல்வி ஒன்றியம் அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களின் சம்பளம், நிபந்தனைகள் மற்றும் பணிச்சுமை

மேலும் படிக்க..