March 23, 2023 7:47 am

பதவிப் பிரமாணம்

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்

21 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் இன்று(18) பதவிப் பிரமாணம் செய்துள்ளனர். (1) பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க

மேலும் படிக்க..

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்

21 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் இன்று(18) பதவிப் பிரமாணம் செய்துள்ளனர். (1) பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் – பாதுகாப்பு

மேலும் படிக்க..