June 5, 2023 11:48 am

பொங்கு தமிழ்

யாழ்.பல்கலை மாணவர் ஒன்றியத்தினால் |19ஆம் ஆண்டு பொங்குதமிழ் பிரகடனம் .

யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொங்கு தமிழ் நினைவுத் தூபியில் 19ஆம் ஆண்டு பொங்குதமிழ் பிரகடனத்தின் தமிழ் மக்களின் பிரதான கோரிக்கைகளை முன்வைத்த பிரகடனம்

மேலும் படிக்க..

யாழ்.பல்கலை மாணவர் ஒன்றியத்தினால் |19ஆம் ஆண்டு பொங்குதமிழ் பிரகடனம் .

யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொங்கு தமிழ் நினைவுத் தூபியில் 19ஆம் ஆண்டு பொங்குதமிழ் பிரகடனத்தின் தமிழ் மக்களின் பிரதான கோரிக்கைகளை முன்வைத்த

மேலும் படிக்க..