June 9, 2023 10:07 am

பொலனறுவை

மாணவிகளைத் துஷ்பிரயோகப்படுத்திய மற்றுமொரு ஆசிரியர் மறியலில்

பாடசாலை மாணவிகளைத் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட மற்றுமொரு மேலதிக வகுப்பின் ஆசிரியர் இந்த மாதம் 29 ஆம் திகதி

மேலும் படிக்க..

மாணவிகளைத் துஷ்பிரயோகப்படுத்திய மற்றுமொரு ஆசிரியர் மறியலில்

பாடசாலை மாணவிகளைத் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட மற்றுமொரு மேலதிக வகுப்பின் ஆசிரியர் இந்த மாதம் 29 ஆம்

மேலும் படிக்க..