வடக்கில் குடி நீர் பிரச்சினைக்கு

வடக்கில் குடி நீர் பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு!

அதற்கான வேலைத்திட்டமாகவே வவுனியா நீர் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இவ்விடயம் தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது, “வவுனியா மாவட்டத்தில்

மேலும் படிக்க..

வடக்கில் குடி நீர் பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு!

அதற்கான வேலைத்திட்டமாகவே வவுனியா நீர் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இவ்விடயம் தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது, “வவுனியா

மேலும் படிக்க..