December 11, 2023 2:26 am

Donald Trump | modi | Motorcycles

மோட்டார் சைக்கிள்கள் மீதான 50% வரியை ஏற்க முடியாது!

அமெரிக்க மோட்டார் சைக்கிள்கள் மீதான இறக்குமதி வரியை 100%-லிருந்து 50%-மாக இந்தியா குறைத்த நிலையில், இதையும் ஏற்க முடியாது என அமெரிக்க

மேலும் படிக்க..

மோட்டார் சைக்கிள்கள் மீதான 50% வரியை ஏற்க முடியாது!

அமெரிக்க மோட்டார் சைக்கிள்கள் மீதான இறக்குமதி வரியை 100%-லிருந்து 50%-மாக இந்தியா குறைத்த நிலையில், இதையும் ஏற்க முடியாது என

மேலும் படிக்க..