October 2, 2023 12:34 pm

மீளெழுச்சி

ராஜபக்சக்களின் மீளெழுச்சிக்கு இடமளியாதீர்கள்! – சஜித் கோரிக்கை

“ராஜபக்ஷ குடும்பத்தினர் தேசாபிமான பெருமிதத்துடன் பௌத்தத்தை முன்னிறுத்தி, மக்களை ஏமாற்றி நாட்டைக் காப்பாற்றுகின்றோம் என்ற பெயரில் ஆட்சிக்கு வந்து இறுதியில் நாட்டின்

மேலும் படிக்க..

ராஜபக்சக்களின் மீளெழுச்சிக்கு இடமளியாதீர்கள்! – சஜித் கோரிக்கை

“ராஜபக்ஷ குடும்பத்தினர் தேசாபிமான பெருமிதத்துடன் பௌத்தத்தை முன்னிறுத்தி, மக்களை ஏமாற்றி நாட்டைக் காப்பாற்றுகின்றோம் என்ற பெயரில் ஆட்சிக்கு வந்து இறுதியில்

மேலும் படிக்க..