October 4, 2023 6:57 pm

மெக்ஸிகோ

தங்க துப்பாக்கியுடன் போதை பொருள் கடத்தல் மன்னன்.

மெக்ஸிகோவில் கைது செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் தலைவனிடம் இருந்து தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கியை போலீசார் கைப்பற்றி உள்ளனர். மத்திய

மேலும் படிக்க..

தங்க துப்பாக்கியுடன் போதை பொருள் கடத்தல் மன்னன்.

மெக்ஸிகோவில் கைது செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் தலைவனிடம் இருந்து தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கியை போலீசார் கைப்பற்றி உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க..