வடமாகாணத்தின் புதிய ஆளுநர்

வடமாகாணத்தின் புதிய ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா நியமனம்?

மனிதாபிமான அமைப்புக்களின் கூட்டமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராகவும் தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரராகவும் ஜீவன் தியாகராஜா பணியாற்றி வருகின்ற நிலையில் ஜனாதிபதியினால் குறித்த

மேலும் படிக்க..

வடமாகாணத்தின் புதிய ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா நியமனம்?

மனிதாபிமான அமைப்புக்களின் கூட்டமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராகவும் தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரராகவும் ஜீவன் தியாகராஜா பணியாற்றி வருகின்ற நிலையில் ஜனாதிபதியினால்

மேலும் படிக்க..