வவுனியா மாவட்ட மக்களுக்கு நாளை

வவுனியா மாவட்ட மக்களுக்கு நாளை முதல் தடுப்பூசிகள்!

வவுனியா மாவட்டத்திற்கு நாளை புதன்கிழமை முதல் தடுப்பூசிகள் ஏற்றும் செயற்பாடு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர். வடக்கு – கிழக்கு மாகாணங்களைச்

மேலும் படிக்க..

வவுனியா மாவட்ட மக்களுக்கு நாளை முதல் தடுப்பூசிகள்!

வவுனியா மாவட்டத்திற்கு நாளை புதன்கிழமை முதல் தடுப்பூசிகள் ஏற்றும் செயற்பாடு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர். வடக்கு – கிழக்கு

மேலும் படிக்க..