ஹிஷாலினியின் உடல் இரண்டாவது பிரேத

ஹிஷாலினியின் உடல் இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனைக்காக இன்று தோண்டியெடுப்பு!

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாத் பதியுதீனின் வீட்டில் பணியாற்றி தீக்காயங்களுடன் மரணமடைந்துள்ள சிறுமி ஹிஷாலினியின் உடல் இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனைக்காக இன்று வெள்ளிக்கிழமை

மேலும் படிக்க..

ஹிஷாலினியின் உடல் இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனைக்காக இன்று தோண்டியெடுப்பு!

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாத் பதியுதீனின் வீட்டில் பணியாற்றி தீக்காயங்களுடன் மரணமடைந்துள்ள சிறுமி ஹிஷாலினியின் உடல் இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனைக்காக இன்று

மேலும் படிக்க..