ஹிஷாலினி மரணம்

ஹிஷாலினி மரணம் – 5ஆவது சந்தேக நபராக ரிஷாட் பெயரிடப்பட்டார்!

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீனின் வீட்டில் பணிக்கமர்த்தப்பட்ட நிலையில், உயிரிழந்த ஹிஷாலினியின் வழக்கில் ரிஷாட் பதியுதீன் 5ஆவது சந்தேக நபராக பெயரிடப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க..

ஹிஷாலினி மரணம் – 5ஆவது சந்தேக நபராக ரிஷாட் பெயரிடப்பட்டார்!

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீனின் வீட்டில் பணிக்கமர்த்தப்பட்ட நிலையில், உயிரிழந்த ஹிஷாலினியின் வழக்கில் ரிஷாட் பதியுதீன் 5ஆவது சந்தேக நபராக

மேலும் படிக்க..