30 வயதுக்கு மேற்பட்ட சகலருக்கும்

30 வயதுக்கு மேற்பட்ட சகலருக்கும் 2 வாரத்தில் தடுப்பூசி வழங்கல் நிறைவு!

நாட்டில் 30 வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஒரு கோடியே 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி நேற்று வரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும்

மேலும் படிக்க..

30 வயதுக்கு மேற்பட்ட சகலருக்கும் 2 வாரத்தில் தடுப்பூசி வழங்கல் நிறைவு!

நாட்டில் 30 வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஒரு கோடியே 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி நேற்று வரை

மேலும் படிக்க..