October 2, 2023 12:08 pm

சுடரினை காலினால் தட்டி அகற்றி

சுடரினை காலினால் தட்டி அகற்றிவிட்ட காவலாளி!

இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்த மக்களை நினைவு கூர்ந்து, யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்களினால் ஏற்றப்பட்ட சுடரினை பல்கலைக்கழக காவலாளி, காலினால் தட்டி அகற்றியுள்ளார். யாழ்ப்பாண

மேலும் படிக்க..

சுடரினை காலினால் தட்டி அகற்றிவிட்ட காவலாளி!

இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்த மக்களை நினைவு கூர்ந்து, யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்களினால் ஏற்றப்பட்ட சுடரினை பல்கலைக்கழக காவலாளி, காலினால் தட்டி அகற்றியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க..