October 4, 2023 5:15 pm

மீகஹஜந்துரே சிரிவிமல நாயக்க தேரர்

யாழ். நாக விகாரையில் ரணில்!

தேசிய தைப்பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக இன்று யாழ்ப்பாணம் வந்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க, யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரீ நாக விகாரைக்குச் சென்று சமய

மேலும் படிக்க..

யாழ். நாக விகாரையில் ரணில்!

தேசிய தைப்பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக இன்று யாழ்ப்பாணம் வந்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க, யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரீ நாக விகாரைக்குச் சென்று

மேலும் படிக்க..