இலங்கையுடன் முக்கிய உடன்படிக்கையில்

இலங்கையுடன் முக்கிய உடன்படிக்கையில் இந்தியா கைச்சாத்து!

கொழும்பு துறைமுகத்தின் மேற்கு கொள்கலன் முனையத்தை கூட்டாக அபிவிருத்தி செய்யும் உடன்படிக்கை ஒன்றில் இந்தியாவின் அதானி குழுமம் அதன் உள்ளூர் வர்த்தக

மேலும் படிக்க..

இலங்கையுடன் முக்கிய உடன்படிக்கையில் இந்தியா கைச்சாத்து!

கொழும்பு துறைமுகத்தின் மேற்கு கொள்கலன் முனையத்தை கூட்டாக அபிவிருத்தி செய்யும் உடன்படிக்கை ஒன்றில் இந்தியாவின் அதானி குழுமம் அதன் உள்ளூர்

மேலும் படிக்க..