உலக வங்கி இலங்கைக்கு 500 மில்லியன்

உலக வங்கி இலங்கைக்கு 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் கடன்!

உலக வங்கியிடம் இருந்து இலங்கைக்கு 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் கடன் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டம்

மேலும் படிக்க..

உலக வங்கி இலங்கைக்கு 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் கடன்!

உலக வங்கியிடம் இருந்து இலங்கைக்கு 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் கடன் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார். இந்த

மேலும் படிக்க..