செயல்பாடுகள் மூலமே தலீபான்கள்

செயல்பாடுகள் மூலமே தலீபான்கள் மதிப்பிடப்படுவார்கள்!

வாஷிங்டன்,ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக தலீபான் பயங்கரவாத அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும், அமெரிக்க அரசின் மூத்த அதிகாரிகளும் கடந்த

மேலும் படிக்க..

செயல்பாடுகள் மூலமே தலீபான்கள் மதிப்பிடப்படுவார்கள்!

வாஷிங்டன்,ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக தலீபான் பயங்கரவாத அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும், அமெரிக்க அரசின் மூத்த அதிகாரிகளும்

மேலும் படிக்க..