October 4, 2023 5:12 pm

முஸ்லீம்களின் ஜனாசா எரிப்பிற்கு

முஸ்லீம்களின் ஜனாசா எரிப்பிற்கு எதிராக கிளிநொச்சியில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!

முஸ்லீம்களின் ஜனாசா எரிப்பிற்கு எதிராக கிளிநொச்சியில் எதிர்ப்பபு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. குறித்த போராட்டம் இன்று காலை 10.30 மணியளவில் கிளிநொச்சி

மேலும் படிக்க..

முஸ்லீம்களின் ஜனாசா எரிப்பிற்கு எதிராக கிளிநொச்சியில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!

முஸ்லீம்களின் ஜனாசா எரிப்பிற்கு எதிராக கிளிநொச்சியில் எதிர்ப்பபு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. குறித்த போராட்டம் இன்று காலை 10.30 மணியளவில்

மேலும் படிக்க..