வீட்டில் இருந்து ஒருவர்

வீட்டில் இருந்து ஒருவர் மட்டுமே வெளியில் செல்ல முடியும்!

புதிய சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைவாக இன்றைய தினம் வீட்டில் இருந்து ஒருவர் மட்டுமே வெளியில் செல்ல முடியும் என இராணுவத் தளபதி

மேலும் படிக்க..

வீட்டில் இருந்து ஒருவர் மட்டுமே வெளியில் செல்ல முடியும்!

புதிய சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைவாக இன்றைய தினம் வீட்டில் இருந்து ஒருவர் மட்டுமே வெளியில் செல்ல முடியும் என இராணுவத்

மேலும் படிக்க..