ஹஜ் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

 

வாழ்வில் சமாதானம் கிடைத்திட வேண்டும்
தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திட வேண்டும்
மக்கள் இனிதே வாழ்ந்திட வேண்டும்
நாடும் செழிப்புற உயர்ந்திட வேண்டும்!!!

ஆசிரியர்