இந்தியாவில் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்துவது

இந்தியாவில் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க வில்லை!

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசியின் மூன்றாவது டோஸ் (பூஸ்டர் டோஸ்) செலுத்துவது குறித்து தற்போதுவரை விவாதிக்கப்படவில்லை என தடுப்பூசிக்கான தேசிய தொழில் நுட்ப

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவில் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க வில்லை!

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசியின் மூன்றாவது டோஸ் (பூஸ்டர் டோஸ்) செலுத்துவது குறித்து தற்போதுவரை விவாதிக்கப்படவில்லை என தடுப்பூசிக்கான தேசிய தொழில்

மேலும் படிக்க..