இளம் தாய்மார்களுக்கு வரும்

இளம் தாய்மார்களுக்கு வரும் மனஅழுத்தம்!

பிரசவத்திற்கு பிறகு சில பெண்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. எப்போதும் பதற்றத்துடனும் பயத்துடனும் இருப்பது, தூக்கமின்மை அல்லது அதீத தூக்கம், தூக்கத்தில்

மேலும் படிக்க..

இளம் தாய்மார்களுக்கு வரும் மனஅழுத்தம்!

பிரசவத்திற்கு பிறகு சில பெண்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. எப்போதும் பதற்றத்துடனும் பயத்துடனும் இருப்பது, தூக்கமின்மை அல்லது அதீத தூக்கம்,

மேலும் படிக்க..