December 11, 2023 2:44 am

கைப்பற்றல்

முல்லைத்தீவிலிருந்து பாரிய தொகை ஆயுதங்களை கைப்பற்றல்!

முல்லைத்தீவு – புதுமாத்தளன் பகுதியிலிருந்து பாரிய தொகை ஆயுதங்களை விசேட அதிரடிப் படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். படையினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல்களை கொண்டே

மேலும் படிக்க..

முல்லைத்தீவிலிருந்து பாரிய தொகை ஆயுதங்களை கைப்பற்றல்!

முல்லைத்தீவு – புதுமாத்தளன் பகுதியிலிருந்து பாரிய தொகை ஆயுதங்களை விசேட அதிரடிப் படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். படையினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல்களை

மேலும் படிக்க..