தடுப்பூசி செலுத்தி நாட்டைத் திறப்பதே

தடுப்பூசி செலுத்தி நாட்டைத் திறப்பதே சிறந்த தீர்வு!

சுகாதார அதிகாரிகளின் ஆலோசனையின் அடிப்படையிலேயே நாட்டினை முழுமையாக திறப்பதற்கு முடிவு எடுக்கப்பட்டது என அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய சூழ்நிலையில்

மேலும் படிக்க..

தடுப்பூசி செலுத்தி நாட்டைத் திறப்பதே சிறந்த தீர்வு!

சுகாதார அதிகாரிகளின் ஆலோசனையின் அடிப்படையிலேயே நாட்டினை முழுமையாக திறப்பதற்கு முடிவு எடுக்கப்பட்டது என அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய

மேலும் படிக்க..