June 4, 2023 10:06 pm

பேர்ள் கே.வீரசிங்க

பேர்ள் கே.வீரசிங்கவை உடனடியாகக் கைது :நீதிமன்றம்.

அரசியல் பழிவாங்கல்கள் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் பேர்ள் கே.வீரசிங்கவை உடனடியாகக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு கொழும்பு

மேலும் படிக்க..

பேர்ள் கே.வீரசிங்கவை உடனடியாகக் கைது :நீதிமன்றம்.

அரசியல் பழிவாங்கல்கள் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் பேர்ள் கே.வீரசிங்கவை உடனடியாகக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு

மேலும் படிக்க..