யாழ்ப்பாணத்தில் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்

யாழ்ப்பாணத்தில் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் என கூறி கப்பம் பெற்ற இருவரில் ஒருவர் கைது!

கடந்த 31ஆம் திகதி பொலிஸ் என தம்மை அடையாளப்படுத்திய சந்தேகநபர் இருவர், பழக்கடை வியாபாரி ஒருவரை ஏமாற்றி 7 ஆயிரத்து 500

மேலும் படிக்க..

யாழ்ப்பாணத்தில் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் என கூறி கப்பம் பெற்ற இருவரில் ஒருவர் கைது!

கடந்த 31ஆம் திகதி பொலிஸ் என தம்மை அடையாளப்படுத்திய சந்தேகநபர் இருவர், பழக்கடை வியாபாரி ஒருவரை ஏமாற்றி 7 ஆயிரத்து

மேலும் படிக்க..