ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர்

ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கம்!

டெல்லி: காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கு தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதுவரை மற்ற சமூக

மேலும் படிக்க..

ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கம்!

டெல்லி: காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கு தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதுவரை மற்ற

மேலும் படிக்க..