ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி இந்தியாவில்

ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை!

ரஸ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியை செப்டம்பர் மாதம் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்க உள்ளதாக ரெட்டிஸ் லேபராட்டரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த தடுப்பூசியின்

மேலும் படிக்க..

ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை!

ரஸ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியை செப்டம்பர் மாதம் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்க உள்ளதாக ரெட்டிஸ் லேபராட்டரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த

மேலும் படிக்க..