சிக்கனமான அலங்காரம்சிக்கனமான அலங்காரம்

வீட்டில் கிடைக்கும் பொருட்களைக்கொண்டு உங்கள் வீட்டை நீங்களே அழகுபடுத்தமுடியும். நாம் எமது வீட்டையும் வேலைத்தலத்தையும் அழகாகவும் சாதாரண அலங்காரத்துடனும் வைத்திருக்க விரும்புகின்றோம். எம்மிடம் உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்தி சிரமமின்றி அவரவர் இரசனைக்கு ஏற்ப அழகுபடுத்தலாம். உங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் பிறந்தநாள் விழாக்கள் அல்லது எந்த விழாவாகவும் இருந்தாலும் அது உங்களால் அழகுபடுத்தும் போது உங்கள் மனதுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியைக்கொடுக்கும்.

இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் படங்கள், வைன் கிளாஸ் மற்றும் விஷ்க்கி கிளாஸ் பயன்படுத்தி இலகுவாக அழகுபடுத்தியுள்ளார்கள், இவ் இரண்டு கிளாஸ்களும் எல்லோர் வீடுகளிலும் காணப்படுவது இயல்பு. வைன் கிளாஸ் மற்றும் விஷ்க்கி கிளாஸ் என்பன மதுபானம் அருந்த மட்டும் இனிமேல் பாவிக்காது அழகுபடுத்தவும் பாவிக்கலாமே !

முயன்று பாருங்கள் நிச்சயம் பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும்…..

9

l5

l6

l7

lt3

lt2

floral_wine_glass_candle_holder_MED

DSCN2552

candles-and-rocks-wine-glass1

000Wine Glass Centerpiece

ஆசிரியர்