March 24, 2023 2:58 am

சஞ்சிகை | காற்றுவெளி | மாசி இதழ் சஞ்சிகை | காற்றுவெளி | மாசி இதழ்

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

aa6
.
.
காற்றுவெளி மாசி மாதத்திற்கான இணைய சஞ்சிகை வெளிவந்துள்ளது, காத்திரமான படைப்புக்களுடன் வெளிவந்துள்ளதுடன், அச்சில் வெளிக்கொண்டுவரமுடியவில்லை எனும் ஆதங்கத்துடன் ஆசிரிய தலையங்கம்  தீட்டப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இணைய வழிமூலம் எல்லைகளற்ற வாசகர்களை சென்றடையும் என நம்பலாம்.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

ஆசிரியர்