நெல்சன் மண்டேலா | ஒரு இனத்தின் விடிவெள்ளி நெல்சன் மண்டேலா | ஒரு இனத்தின் விடிவெள்ளி

குக்கிராமத்தின் குச்சி வீட்டிலே பற்றிக்கொண்ட தீப்பிழம்போ

வாழமுடியா இனமொன்றுக்கு வழிகாட்டி நடந்தவனோ

முப்பொழுதும் அவர் விடுதலைக்காய் முரசறைந்த தலைவனோ

வென்ற இனம் நாமென்று வீறாப்பாய் போய்ச் சேர்ந்தாயோ!

வணக்கம் லண்டனின் அஞ்சலிகள் …..

ஆசிரியர்