காதலர் தினம் காதலர் தினம்

விழியில்தானே விழுந்தேன் – தினம்

உயிரைத்தேடி அலைந்தேன்

தோளில் சாய்ந்துகொண்டாய் – நான்

மூச்சை நிறுத்திக்கொண்டேன்.

ஆசிரியர்