மேதினம் – MAY 1மேதினம் – MAY 1

உழைப்பவன் நீயென இருக்கையில்

பறிப்பவன் பின்னே உலகம் செல்கையில்

உனக்கென இருப்பது இன்றுவரை

மேதினமென ஒரு தினமே …..

 

ஆசிரியர்