June 2, 2023 12:34 pm

புலம்பெயர் அமைப்புக்கள்

புலிகளுடன் தொடர்புடைய புலம்பெயர் அமைப்புக்கள்? குணரத்ன கருத்து

புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புக்களின் நோக்கம் வேறு என்பதனால் அவர்களுடன் இணைந்து பயணிப்பது குறித்து அரசாங்கம் கவனத்திற்கொள்ளவில்லை என பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்

மேலும் படிக்க..

புலிகளுடன் தொடர்புடைய புலம்பெயர் அமைப்புக்கள்? குணரத்ன கருத்து

புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புக்களின் நோக்கம் வேறு என்பதனால் அவர்களுடன் இணைந்து பயணிப்பது குறித்து அரசாங்கம் கவனத்திற்கொள்ளவில்லை என பாதுகாப்பு அமைச்சின்

மேலும் படிக்க..