மாகாண சபைத் தேர்தலை விகிதாசார

மாகாண சபைத் தேர்தலை விகிதாசார முறைப்படி நடத்த வேண்டும்!

பொதுத் தேர்தல் மற்றும் மாகாண சபைத் தேர்தல்களை விகிதாசார முறைப்படியே தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என மக்கள் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது. நேற்று

மேலும் படிக்க..

மாகாண சபைத் தேர்தலை விகிதாசார முறைப்படி நடத்த வேண்டும்!

பொதுத் தேர்தல் மற்றும் மாகாண சபைத் தேர்தல்களை விகிதாசார முறைப்படியே தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என மக்கள் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க..