பிரதமரின் புதிய அமைச்சு செயலாளராக

பிரதமரின் புதிய அமைச்சு செயலாளராக அனுஷ பெல்பிட்ட!

பொருளாதார கொள்கைகள் மற்றும் திட்ட அமுலாக்கல் அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட அனுஷ பெல்பிட்ட, விடயதானத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரும் பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவிடமிருந்து

மேலும் படிக்க..

பிரதமரின் புதிய அமைச்சு செயலாளராக அனுஷ பெல்பிட்ட!

பொருளாதார கொள்கைகள் மற்றும் திட்ட அமுலாக்கல் அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட அனுஷ பெல்பிட்ட, விடயதானத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரும் பிரதமருமான மஹிந்த

மேலும் படிக்க..